Kunder av FlowcomIPPAs Verdenskongress 2013:


NIna Hanssen og Frans Ørsted Andersen skrev boka "Flow i hverdagen-navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet" sammen. Den er utgitt i Norge 2012 og i Danmark i 2013.


De vil begge holde innledninger på verdenskongressen i positiv psykologi i Los Angeles juni 2013.


Frans Ørsted Andersen er Ph.D og lektor på Aarhus Universitet. Frans skrev sin doktorgrad i flyt i læringsmiljø og har skrevet flere bøker om temaet.